Back to Top

Aan-/afmelden lid

Aanmelden nieuw lid

Om lid te worden van CVO, moet er een inschrijvingsformulier worden ingeleverd bij contactpersoon Karin van der Plaats. Dit inschrijfformulier kan worden aangevraagd via het e-mailadres secretaris@vvcvo.nl, of de leider van het desbetreffende team.

Afmelden lid
Als je je als lid wilt afmelden, moet dit voor 1 juni elk jaar gebeuren. De opgave dient schriftelijk in te worden gediend bij secretaris@vvcvo.nl
Let op: een lid kan niet eerder lid af zijn nadat hij zijn contributie heeft betaald en zijn CVO top en/of tas heeft ingeleverd.


Proefleden
Iemand die nog geen lid is, mag een paar keer meetrainen. Op die manier kan hij/zij ervaren of voetbal de juiste sport voor hem of haar is.
Diegene mag een drietal trainingen volgen, voordat hij/zij de beslissing maakt om wel of niet lid te worden bij de voetbalvereniging. Er wordt wel vriendelijk verzocht om voor de training een proef-lid duidelijk aan te melden bij de trainer vóór het begin van de training.