Sinds vorig jaar, in de winterstop, werden al gesprekken gevoerd tussen beide clubs. Daaruit is afgelopen week een samenwerkingsverband tussen beide buurverenigingen tot stand gekomen en getekend

De reden om te gaan samenwerken ligt in het feit dat de ervaring was dat beide clubs soms een probleem hadden met het aantal speelsters voor hun vrouwenteam. Door de samenwerking hopen Beetgum & CVO dat beide teams met voldoende speelsters in hun eigen competitie hun wedstrijden kunnen spelen. We zijn van mening dat, door de vrouwenteams samen te laten trainen en voetballen, het voortbestaan van beide teams een grotere kans van slagen heeft. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om voor de speelsters enkele gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Over de verdere invulling van dit project worden de desbetreffende speelsters via beide verenigingen nader geïnformeerd. Uitgangspunt blijft dat de speelsters zoveel mogelijk in hun huidige team blijven spelen.Wij hopen dat deze samenwerking op een groot draagvlak mag rekenen en in goede harmonie tot mooie successen gaat leiden.

Namens v.v. Beetgum & v.v. CVO