Op vrijdagavond 30 november aanstaande zal het jubileumboek gepresenteerd worden tijdens de jaarvergadering van de v.v. C.V.O.

Het boek geeft een weergave van de rijke historie van de club, met als hoogte punt de promotie naar de derde klasse K.N.V.B. als eerste Bildtse voetbalvereniging in 1997. Het boek is samengesteld door Tinus Rusticusdie jarenlang de verslaglegging voor zijn rekening nam in diverse nieuwsbladen, ondermeer de wekelijkse rubriek in “de Bildtse post.” Zijn veelal luchtige wijze van verslaglegging deed menig lezer boeien.

Na de jaarvergadering zal de avond een feestelijk tintje krijgen door het overhandigen van het eerste exemplaar aan de auteur van dit jubileumboek.

Alle leden/oud leden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze presentatie.

Tijdens deze avond bestaat tevens de mogelijkheid om een boek uit de beperkte eerste oplage te kopen.

Wij hopen als bestuur op een grote opkomst in de kantine van Froubuurt.

De vermaarde club van weleer die na vele ups en downs nu weer positief op de weg terug is, zowel sportief als ook financieel, heet u van harte welkom op vrijdag 30 november,

Sportkantine Froubuurt
Aanvang 19.30: opening jaarvergadering
Boek presentatie: streeftijd 21.00
Sluiting: naar goed C.V.O.-gebruik worden hier geen mededelingen over gedaan